За нас

 

Следваме тенденциите на съвременния живот

Защо се стараем да създаваме домове с нулево потребление на енергия, които следват стандарта на немския Passivhaus Institut? Отговорът е прост – защото сме истински загрижени. Нашата съпричастност включва не само бъдещите собственици на жилища, но и планетата, на която всички живеем. За съжаление, повечето човешки дейности са вредни за околната среда. Нашият начин на живот, включително начинът, по който изграждаме домовете си, трябва да се промени, за да стане по-екологичен без да оставяме отпечатък върху природата.

Изпитваме удовлетворение, че можем да предложим точно това, екологични и здравословни домовете с нулево потребление на енергия. Къщи, които произвеждат слънчева енергия, която да захранва сградата, електрическите превозни средства на обитателите или да се продава на електроснабдителните дружества, за да бъде използвана от други. Така къщите, които създаваме, носят реални ползи както за собствениците си, така и за природата.

Нашето строителство използва концепция, което в общността на зелените строители по света се нарича „Цялостен подход към къщата“. Този подход обръща сериозно внимание на взаимосвързаността на всяка система и компонент на къщата. Така ние можем да постигнем домове, които са много по-енергийно ефективни, комфортни и здравословни, като същевременно оказват минимално въздействие върху околната среда.

И защото истински вярваме, че трябва да пазим природата, ние компенсираме въглеродния отпечатък на всяка създадена от нас сграда, като помагаме за засаждането на необходимия брой дървета, които да възстановят нанесените вреди на природата.

От идеята до реализацията
на вашата мечтана сграда

ЗАПИТВАНЕ

Изпратете ни запитване и ние ще ви отговорим при първа възможност.