Гаранция за срокове
Livahaus Garancziya Za Srokove 281216

Гаранция за срокове

В желанието ни за постигане на отлично качество и удовлетвореност на клиентите, ние активно се стараем да спазваме нашите срокове. Осъзнаваме, че всеки строителен проект, който изпълняваме, не е просто сграда, а бъдещ дом или работно място, заредено със стремежи и мечти.

Ето защо ние предоставяме нашата Гаранция за срокове, за да уверим клиентите си в нашата отдаденост и отговорност. За всеки проект, с който се захващаме, ние договаряме определен срок за изпълнение. Ако не успеем да спазим поетите ангажименти по зависещи от нас причини, ние ще възстановим 1% от стойността на договорения проект за всеки започнат месец закъснение.

Тази политика за възстановяване на средства показва нашето уважение към вашето време и нашия стремеж да изпълним обещанието си към вас.

Получавате повече

Тази гаранция не е просто компенсация за изгубено време, тя показва ангажимента ни за поддържане на взаимоотношения, основани на доверие с нашите клиенти. Когато изберете нас за вашите строителни нужди, вие не просто инвестирате в сграда, но работите с компания, която е готова да спази ангажиментите си, дори ако това означава да възстанови част от инвестицията ви.

Вижте повече за нашите гаранции:

Livahaus Garancziya Za Srokove 221220

От идеята до реализацията
на вашата мечтана сграда

ЗАПИТВАНЕ

Изпратете ни запитване и ние ще ви отговорим при първа възможност.