Mодулно строителство
Livahaus Modulno Stroitelstvo 012521

Модулно строителство

Модулното строителство е процес, при който частите на сградата се изграждат извън строителната площадка, при контролирани заводски условия.

Тези сгради отговарят на същите норми и стандарти като конвенционално построените сгради, но се строят за много по-кратко времето, а вероятността от човешка грешка е минимизирана.

Най-добрият начин за намаляване на потреблението на енергия е добрата топлоизолация. Модулното строителство осигурява отлични топлоизолационни свойства, като разходите за отопление и охлаждане са 50-90% по-ниски отколкото при конвенционалните тухлени сгради.
Модулните сгради осигуряват 7-10% повече използваема площ в сравнение с стандартните тухлени сгради. Така се осигурява по-голям и по-просторен интериор.
Изолационното ядро на модулните панели е здраво и стабилно дори след десетилетия. То не може да се намокри, да провисне или да бъде лошо монтирано, както може да се случи при конвенционалните конструкции, които са взискателни към технологичните процеси.
Модулното строителството е многократно по-бързо от строителството на конвенционалните тухлени постройки, които се нуждаят от множество мокри строителни процеси, както и от традиционното строителство на дървена конструкция, при което всяка стена се изгражда на място.
Модулното строителство е сух строителен процес, който може да се извършва по всяко време на годината. Изработването на частите на сградата в завод намалява риска от забавяне поради атмосферни условия. Така използването на сградата започва по-рано, което води и до по-бърза възвръщаемост на инвестициите.

Модулните сгради са построени така, че да отговарят или да надвишават същите строителни норми и стандарти като тези, построени на място. След изграждането на панелната конструкция, сградната става едно монолитно цяло и осигурява до 5 пъти по-добри статични параметри в сравнение със стандартна дървена конструкция.

От идеята до реализацията
на вашата мечтана сграда

ЗАПИТВАНЕ

Изпратете ни запитване и ние ще ви отговорим при първа възможност.