Фотоволтаични системи
Livahaus Fotovoltaichni Sistemi 012521

Фотоволтаични системи

Фотоволтаичните системи преобразуват светлината в електричество без да създават замърсяване и шум. Могат да бъдат монтирани на земята или покрив, а генерираната енергия може да бъде използвана както за собствени нужди, така и да се продава. Инсталирането на фотоволтаична система със сигурност е най-разумния начин за намаляване на разходите свързани със сметките за електроенергия, като същевременно се намаляват и вашите въглеродните емисии.
Най-значителното предимство на фотоволтаичните системи е чистата и екологична енергия, която осигуряват. Те генерират енергия без да създават вредни парникови газове и без да замърсяват природата.
Използването на фотоволтаична система вместо използване на електрическа енергия от мрежата води до финансови икономии. За разлика от плащането на сметки към електроразпределителните дружества, изплащането на фотоволтаична система възвръща на направените разходи.

Слънчевата енергия може да се продава обратно в мрежата, така че има възможност да се печели. Възвръщаемостта на инвестицията (ROI) за година е около 20%, за сравнение това е като дългосрочен депозит в банка при годишна лихва от 20%.

Големите производители на соларни панели, вече предлагат гаранции, които гарантират 92% производителност до 25 години. Типична фотоволтаична система се изплаща за около 5 години, което оставя на собствениците на соларни панели 15-20 години за безплатно производство на енергия.

От идеята до реализацията
на вашата мечтана сграда

ЗАПИТВАНЕ

Изпратете ни запитване и ние ще ви отговорим при първа възможност.